Kontakt

Firma Piontek

Usługi budowlane, malarsko-renowacyjne
Alojzy Piontek
ul. Kościelna 37
46-312 Bodzanowice

tel. 608 715 080
tel. 692 765 042
e-mail: apiontek59@o2.pl